4. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102.  i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 6. septembar 2021 .g (ponedeljak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

  1. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

1.POLUGODIŠNjI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2021. GODINU.

– materijal u prilogu-

2.PREDLOG ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU.

– materijal u prilogu-

3. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “GRADSKA TOPLNA“, KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.

-materijal u prilogu-

4.PREDLOG IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STAMBENOJ PODRŠCI, POSTUPKU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA PRUŽANjE STAMBENE PODRŠKE NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

5.PREDLOG REŠENjA O IZMENI I DOPUNI REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PLANOVE.

– materijal u prilogu-

6.PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.

– materijal u prilogu-

7.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ZAMENIKA ČLANA IZBORNE  KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.

– materijal u prilogu-

8. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA A ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA PERIOD 1.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE.

-materijal u prilogu-

9.ODBORNIČKA PITANjA.

10.RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik