30. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. i člana 105. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 6/19), S A Z I V A M za 14. oktobar 2020. godine (sreda), u Domu kulture, velika sala bioskopa, sa početkom u 10,00 sati:

30. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O PETOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O POSTUPANjU PO PRITUŽBAMA NA RAD ORGANA I SLUŽBI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. PREDLOG REŠENjA O PRESTAKU MANDATA DIREKTORA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 4. PREDLOG REŠENjA O PRESTAKU MANDATA DIREKTORA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 5. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKORA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 6. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKORA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 10. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 11. PREDLOG OGLASA O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ NA PERIOD OD ČETIRI GODINE.
 12. PREDLOG OGLASA O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ NA PERIOD OD ČETIRI GODINE.
 13. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 14. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 15. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „JORDAN ĐUKANOVIĆ“ VARDA.
 16. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „JORDAN ĐUKANOVIĆ“ VARDA.
 17. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KSOJERIĆ.
 18. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KSOJERIĆ.
 19. ODBORNIČKA PITANjA.
 20. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE, 
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE

Zvučni zapis sa sednice:

 

Izbornik