25. седница СО Косјерић

На основу члана 102. и члана 105. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број: 6/19 ), С А З И В А М за 6. март 2020. године (петак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

25. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 2. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА „ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС“ ИЗ ЧАЧКА.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ НА КОМЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ОКУПЉАЊЕ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТУРИСТИЧКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ „ЧОБАНСКИ ДАНИ“ КОСЈЕРИЋ.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
 10. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ВИСИНИ И УСЛОВИМА НАЧИНА ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО, ЗА ИЗАБРАНА, ИМЕНОВАНА, ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ.
 11. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 12. ГОДИШЊИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОПШТИНУ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 14. ПРОГРАМ РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ.
 15. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ
 21. ЛРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ
 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШК0ЛСК0Г ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 24. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 25. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Звучни запис са седнице:

Изборник