2. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 7. jun 2017. godine (sreda) u sali broj 5 (prizemlje), sa početkom u 11 ,00 sati:

2 . SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O PRVOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
  –materijal u prilogu-
 2. PREDLOG ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE-OPŠTINSKE SVOJINE, NEPOKRETNOSTI-STAMBENIH JEDINICA.
  –materijal u prilogu-
 3. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU U ZAKUP OLIMPIJSKOG BAZENA U KOSJERIĆU.
  –materijal u prilogu-
 4. PREDLOG REŠENjA O FORMIRANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE LICITACIJE ZA ZAKUP BAZENA.
  –materijal u prilogu-
 5. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE – SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  -podneće se na sednici-
 6. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE – SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  -podneće se na sednici-
 7. DAVANjE SAGLASNOSTI NA CENE KOMUNALNIH USLUGA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
  -podneće se na sednici-
 8. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik