2. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 7. јун 2017. године (среда) у сали број 5 (приземље), са почетком у 11 ,00 сати:

2 . СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
  –материјал у прилогу-
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ-ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ, НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА.
  –материјал у прилогу-
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА У КОСЈЕРИЋУ.
  –материјал у прилогу-
 4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ЗАКУП БАЗЕНА.
  –материјал у прилогу-
 5. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ – СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  -поднеће се на седници-
 6. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ – СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  -поднеће се на седници-
 7. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
  -поднеће се на седници-
 8. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник