16. sednica SO Kosjerić

06-56/2022
26.12.2022. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu po hitnom postupku

Na osnovu člana 102., člana 105. i člana 111.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 27.12. 2022. godine (utorak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

16. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

1.PREDLOG ODLUKE O DEVETOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
-materijal u prilogu-

PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik