14. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 29. децембар 2014. године (понедељак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 09 сати

14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ.
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗВОЂЕЊУ ХИТНИХ РАДОВА У КОРИТУ И НА СЛИВУ РЕКЕ ЛИМАЦ, СЕЧИЦЕ И СТОЈИЋКЕ РЕКЕ.
  3. ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  4. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ.
  5. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Изборник