14. седница Општинског већа

На основу члана 11а. Измене и допуне Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/16), С А З И В А М за 17. октобар 2017. године (уторак) у кабинету председника општине на другом спрату, са почетком у 9,00 сати:

14. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ (тел. седница)

За ову седницу предлажем, следећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ У НАЗИВУ УСТАНОВЕ, ДЕЛАТНОСTИ И ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  2. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник