14. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/16), S A Z I V A M za 17. oktobar 2017. godine (utorak) u kabinetu predsednika opštine na drugom spratu, sa početkom u 9,00 sati:

14. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (tel. sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

  1. RAZMATRANjE AMANDMANA NA ODLUKU O PROMENI U NAZIVU USTANOVE, DELATNOSTI I ORGANIMA UPRAVLjANjA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  2. RAZMATRANjE AMANDMANA NA STATUT NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik