11. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 13. јун 2014. године (петак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати

11. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2013. ГОДИНУ.
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ.
  3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ОДСЕКА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА И ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 2014. ГОДИНИ.
  4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Изборник