11. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 13. jun 2014. godine (petak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

11. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I   R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2013. GODINU.
  2. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2014. GODINU.
  3. PREDLOG PROGRAMA ODSEKA ZA ODRŽAVANjE PUTEVA, ULICA I GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE U 2014. GODINI.
  4. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Izbornik