10. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 4. април 2014. године (петак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати

10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МХЕ „ГРАДЊА“.
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ВИДИК“ ДИВЧИБАРЕ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ.
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
 5. ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 6. ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 7. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У 2014. ГОДИНИ.
 8. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ГРБИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ГРБИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 10. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КЈП „ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 11. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ.
 12. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП „ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“ КОСЈЕРИЋ, КОСЈЕРИЋ.
 13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.

Изборник