1. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 7. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 6/2019), S A Z I V A M  za  28. maj 2021. godine ( petak ), u sali bioskopa, u Narodnoj biblioteci “Sreten Marić“ , sa početkom u 10 sati:

KONSTITUTIVNU SEDNICU
SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1.POTVRĐIVANjE MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ IZABRANIH 28. MARTA 2021. GODINE.

2.IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.

3.POSTAVLjENjE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.

4.IZBOR PREDSEDNIKA OPŠTINE , ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE I ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ.

5.IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO –MANDATNA I IMUNITETSKA PITANjA.

NAPOMENA:Potrebno je da na sednicu Skupštine opštine ponesete uverenje o izboru za odbornika.

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

 

Izbornik