Zaključak Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 64a stava 22. i člana 64 stav 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18-dr. zakon), Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić (u daljem tekstu: Komisija), utvrdila je početnu cenu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kosjerić za 2019. godinu za davanje u zakup donela je:

ZAKLjUČAK

Nazad
Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2020. godinu
Napred
Javni uvid u Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora Visokonaponskog dalekovoda 2×400 kV Bajina Bašta – Obrenovac
Izbornik