Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 16/2017 i 111/2017) i člana član 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“), Predsednik opštine Kosjerić je dana 24.10.2018. godine, doneo

O D L U K U
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI KOSJERIĆ

i raspisuje

O G L A S
ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE
U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U
OPŠTINI KOSJERIĆ

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE

Nazad
Zaključak o određivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić – drugi krug
Napred
Javni konkurs za članove Lokalnog antikorupcijskog saveta opštine Kosjerić
Izbornik