ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE RASPRAVE

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu  člana 21.Odluke o javnim raspravama („Službeni list opštine Kosjerić“, br.  6/2020),  Opštinsko  veće opštine Kosjerić  na sednici održanoj 22.3.2022.godine, donosi

ODLUKU O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE RASPRAVE

 

I           Javna rasprava se sprovodi o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije površinskog kopa „Tavani 2“ u opštini Kosjerić  (u daljem tekstu „Plan detaljne regulacije“).

II         Javna rasprava će se održati dana14.04.2022.godine u  sali  br.3. u prizemlju, opštine Kosjerić, sa početkom u 800časova, a primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostavljati od 28.03.2022. godine, na pisarnici Opštinske uprave, do  početka održavanja javne rasprave.

III        Javna rasprava se organizuje sa ciljem pribavljanja predloga, primedbi i sugestijagrađana o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije. i to:

Isticanjem Nacrta odluke o izradi Plana detaljne regulacije i Odluke o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije površinskog kopa „Tavani 2“ u opštini Kosjerić,na sajtu i oglasnoj tabli opštine Kosjerić.

IV        Opštinsko veće utvrđuje javni poziv građanima, stručnoj i ostaloj javnosti za učešće u javnoj raspravi koji je sastavni deo oveOdluke. Javni  poziv se objavljuje na sajtuopštine Kosjerić.

V         Za realizaciju  ove Odluke zadužuje se Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno – stambene i imovinsko – pravne posloveOpštinske uprave opštine Kosjerić.

VI        Po sprovedenoj javnoj  raspravi Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno – stambene i imovinsko – pravne posloverazmotriće predloge i primedbe javnosti i sačiniti izveštaj o sprovedenoj   javnoj raspravi koji se dostavlja Opštinskom  veću opštine Kosjerić  zajedno sa  Nacrtom odluke o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje postojećeg kopa „Mrčići“ u KO Mrčići u opštini Kosjerić  .

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KOSJERIĆ

br.06-20/2022 od 22.03.2022.g.

Oglas možete preuzeti OVDE.
Nacrt odluke možete preuzeti OVDE.
Stratešku procenu možete preuzeti OVDE.

 

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                             Žarko Đokić

Nazad
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za 2022. godinu
Napred
JAVNI KONKURS ZA IZVRŠILAČKO RADNO MESTO
Izbornik