Nacrt Budžeta opštine Kosjerić za 2019. godinu

Kategorija: Javni pozivi

Opština Kosjerić, na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018)

O G L A Š A V A
JAVNI UVID U PRIPREMU BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU

Obaveštava se zainteresovana javnost da može izvršiti uvid u nacrt Budžeta opštine Kosjerić za 2019. godinu i Nacrt Programa Odeljenja za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove za 2019. godinu od 22. novembra do 12. decembra 2018. godine u periodu od 7,30-15,30 na oglasnoj tabli Opštinske uprave ili na internet stranici opštine Kosjerić www.kosjeric.rs. 

Javna rasprava će biti održana 12.12.2018. godine u sali broj 3 u prizemlju zgrade Opštinske uprave sa početkom u 14,00 časova.

Primedbe, predloge i sugestije svi zainteresovani mogu dostaviti pisanim putem preko opštinske pisarnice.

Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti kontakt osobama:

  1. Milan Tomić, rukovodilac Odeljenja za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet, telefon 060/82-56-206, e-mail: racunovodstvo@kosjeric.rs (za nacrt Budžeta),
  2. Milinko Krstić, rukovodilac Odeljenja  za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, telefon 060/82-56-211, e-mail: milinko@kosjeric.rs (za Program Odeljenja).

Nacrt Budžeta opštine Kosjerić za 2019. godinu možete preuzeti OVDE.
Nacrt Programa Odeljenja za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove za 2019. godinu možete preuzeti OVDE

Nazad
Javni poziv za učešće na licitaciji – javnom nadmetanju za otućenje iz javne svojine – opštinske svojine neizgraćeno građevinsko zemljište u turističkom mestu Divčibare
Napred
Javni uvid u nacrt Statuta opštine Kosjerić
Izbornik