Javni uvid u nacrt Statuta opštine Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

O B A V E Š T E Nj E

U skladu sa članom 41. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, obaveštavaju se građani opštine Kosjerić da je na internet prezentaciji opštine Kosjerić i na oglasnoj tabli Opštinske uprave, dana 23. novembra 2018. godine objavljen nacrt Statuta opštine Kosjerić.

Javni uvid nacrta Statuta traje do 13. decembra 2018. godine, kada je zakazana i javna rasprava sa početkom u 14,00 časova u prostorijama opštine, soba broj 3.

Javnoj raspravi mogu prisustvovati svi zainteresovani građani, predstavnici institucija, preduzeća, udruženja, lokalne samouprave, kako bi izneli sugestije i eventualne primedbe u vezi sa predloženim. Na osnovu nacrta Statuta i izveštaja sa javne rasprave Opštinsko veće će doneti predlog Statuta opštine Kosjerić.

Nacrt Statuta možete pogledati i preuzeti sa oglasne table sajta Opštine i u u prostorijam opštine, soba broj 30. Kontakt telefon 060/82-56-219.
Primedbe i sugestije na nacrt Statuta mogu se podneti pismeno preko Opštinske pisarnice i usmeno na zakazanoj javnoj raspravi.

KOMISIJA ZA STATUTARNA PITANjA

Nacrt Statuta možete preuzeti OVDE

Nazad
Nacrt Budžeta opštine Kosjerić za 2019. godinu
Napred
Konkurs za regresivanje veštačkog osemenjavanja krava i krmača u 2018. godini
Izbornik