Nabavka usluga posluživanja pića i napitaka za potrebe organa opštine Kosjerić broj 2.2.4/2016

Kategorija: Javni pozivi

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Opštine Kosjerić, Ul. Olge Grbić 10, sa naznakom: ,,Ponuda za nabavku usluga posluživanja pića i napitaka– NE OTVARATI”.

Rok za dostavljanje ponuda je petak 29.01.2016. godine do 11,00 časova.

Otvaranje ponuda će se sprovesti u petak 29.01.2016. godine u 12,00 časova.

Kriterijum za dodelu ugovora je „najniža ponuđena cena“, s tim što se u obzir uzima cena bez PDV-a. 

DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE 

ODLUKA O DODELI UGOVORA OVDE

Nazad
Nabavka usluga tehničkog projektovanja
Napred
Javna nabavka usluga održavanja i popravki personalnih računara, računarske opreme i reprografskih uređaja
Izbornik