Nabavka usluga tehničkog projektovanja

Kategorija: Javni pozivi

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

–  Nabavka usluga tehničkog projektovanja

Partija 10. Nabavka usluge izrade projekta atmosferske kanalizacije

 Školska bašta – Kožara – prva faza, sa tehničkom kontrolom

Partija 17. Nabavka usluge izrade projekta fekalne kanalizacije

 u Ul. 8. Novoj u Mitrovićima, sa tehničkom kontrolom

Partija 18. Nabavka usluge izrade projekta vodovoda

u naselju Gajevi, sa tehničkom kontrolom

 JN broj 1.2.11/2015

POZIV OVDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA  OVDE

Nazad
Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/2015 i 68/2015), Načelnik Opštinske uprave opštine Kosjerić upućuje poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke dobara – Nabavka materijala i opreme za sport
Napred
Nabavka usluga posluživanja pića i napitaka za potrebe organa opštine Kosjerić broj 2.2.4/2016
Izbornik