Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja krava i krmača u 2017. godini

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Rešenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine broj: 320-00-01634/2017-09 od 17.03.2017. godine o davanju prethodne saglasnosti na Predlog programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kosjerić za 2017. godinu i tačke 2.1. Programa mera, Zaključka Skupštine opštine Kosjerić broj: 06-12/17 od 15.06.2017. godine („Službeni list opštine Kosjerić“, br.10/17) i Odluke Predsednika opštine Kosjerić broj: 320-1/2017 od 29.11.2017. godine, Predsednik opštine Kosjerić raspisuje:

K O N K U R S
ZA REGRESIRANjE VEŠTAČKOG OSEMENjAVANjA KRAVA I KRMAČA U 2017. GODINI

USLOVI KONKURSA:

 1. Pravo na regresiranje veštačkog osemenjavanja imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Kosjerić.
 2. Grla za koja se podnosi zahtev za regres moraju biti u vlasništvu nosioca ila člana poljoprivrednog gazdinstva.
 3. Pravo za regres imaju poljoprivrednici za prvo osemenjavanje krava i krmača.
 4. Visina regresa za veštačko osemenjavanje iznosi 900 dinara po osemenjenoj kravi i 600 dinara po osemenjenoj krmači.
 5. Opredeljena sredstva po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područije opštine Kosjerić za ove namene su 1,9 miliona dinara.
 6. Isplata regresa vršiće se po redosledu podnošenja zahteva.
 7. Jedno domaćinstvo može u toku trajanja konkursa podneti samo jedan zahtev bez obzira na broj grla za koja podnosi zahtev.
 8. Opština Kosjerić će regresirati veštačko osemenjavanje krava i krmača koje je izvršeno u periodu od 01.01.2017. do 29.12.2017. godine, sve do momenta utroška opredeljenih sredstava.
 9. Zahtev za subvenciju se podnosi na propisanom obrascu preko pisarnice opštinske uprave, prethodno proveren od strane savetnika za poljoprivredu OU.

Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:

 1. Fotokopija Potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2017. godinu.
 2. Fotokopija pasoša za grla koja su veštački osemenjena.
 3. Fotokopija Kartona (potvrde) za veštačko osemenjavanje izdate od strane veterinarske stanice ili ambulante.
 4. Fotokopija namenskog tekućeg računa za poljoprivredu otvorenog u poslovnoj banci.

KONKURS JE OTVOREN OD 01.12. do 29.12.2017. godine.

Svi Zahtevi koji su nepotpuni i predati van konkursnog roka neće biti razmatrani.

Odluku o raspisivanju konkursa možete preuzeti OVDE
Obrazac zahteva za regresiranje veštačkog osemenjavanja krava i krmača možete preuzeti OVDE

Nazad
Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić
Napred
Oglas o raspisivanju javne licitacije za prodaju kat.parcele br.23/1 površine 0.17.33 ha, KO Kosjerić
Izbornik