Javni uvid – PDR MHE „Lastva“

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 64/15),

O G L A Š A V A
IZLAGANjE NA JAVNI UVID
PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU MHE „LASTVA“
I
IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA DETALjNE REGULACIJE „LASTVA“NA ŽIVOTNU SREDINU

Javni uvid trajaće 30 dana, od 30.01.2017. godine zaključno sa 01.03.2017. godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br. 10, hodnik u prizemlju, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Plana detaljne regulacije „Lastva“, Odeljenje za urbanizam, investicije, izgradnju i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić (sala broj 5 u prizemlju), pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam, investicije, izgradnju i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 01.03.2017. godine.

Po završenom javnom uvidu u nacrt planskog dokumenta, Komisija za planove opštine Kosjerić održava javnu sednicu i priprema izveštaj o obavljenom javnom uvidu u nacrt planskog dokumenta.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 02.03.2017. godine u sali Narodne biblioteke na prvom spratu.

Javnoj sednici mogu prisustvovati pravna i fizička lica koja su podnela primedbe na planski dokument.

Odeljenje za urbanizam, investicije, izgradnju i inspekcijske poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Tekst plana možete preuzeti OVDE
Postojeću namenu površina možete preuzeti OVDE.
Saobraćaj možete preuzeti OVDE
Plan parcelacije možete preuzeti OVDE.
Sprovođenje možete preuzeti OVDE.
Stratešku procenu uticaja možete preuzeti OVDE

Nazad
Realizovani javni radovi u 2016. godini
Napred
Javni poziv za učešće na javnoj licitaciji za prodaju korišćenog aluminijumskog lima
Izbornik