Javna rasprava nacrta odluke o izradi PDR za postrojenje za drobljenje, KO Mrčići, opština Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 21 . Odluke o javnim raspravama („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 6/2020) i Odluke Opštinskog veća broj 350-3/2021 od 25.02.2021. godine

OGLAŠAVA
JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije postrojenja za drobljenje, KO Mrčići u opštini Kosjerić

Javna rasprava se organizuje sa ciljem pribavljanja predloga, primedbi i sugestija građana o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije postrojenja za drobljenje, KO Mrčići u opštini Kosjerić.
Javna rasprava će se održati dana 17.03.2021. godine u sali broj 3 u prizemlju, zgrade opštine Kosjerić, sa početkom u 08,00 časova, a primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostavljati od 02.03.2021. godine, na pisarnici Opštinske uprave, do početka održavanja javne rasprave.
Po sprovedenoj javnoj raspravi Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove razmotriće predloge i primedbe javnosti i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji se dostavlja Opštinskom veću opštine Kosjerić zajedno sa Nacrtom odluke o izradi Plana detaljne regulacije postrojenja za drobljenje, KO Mrčići u opštini Kosjerić.

Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove komunalno stambene i imovinsko pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Granica plana na izvodu sa portala Geosrbija – šire okruženje
Katastarsko topografski plan
Nacrt odluke o izradi Plana detaljne regulacije postrojenja za drobljenje KO Mrčići
Oglas
Odluka o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu
Odluka o pokretanju postupka javne rasprave

Nazad
Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kosjerić u 2021. godini
Napred
Oglas o raspisivanju javnog nadmetanja – licitacije za otuđenje iz javne svojine-opštinske svojine, nepokretnosti – neizgrađenog građevinskog zemljišta
Izbornik