Излагање на јавни увид јединственог бирачког списка за подручје општине Косјерић

Категорија: Јавни позиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

На основу члана 14. став 1 Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/09 и 99/11) и тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 15/12 и 88/18), Општинска управа општине Косјерић

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСAK ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Јединствени бирачки списaк за територију општине Косјерић, изложен је у седишту општинске управе општине Косјерић, ул. Олге Грбић бр. 10, приземље, канцеларија број 2.
Увид у Јединствени бирачки списак врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у Јединственом бирачком списку грађани са пребивалиштем на територији општине Косјерић могу поднети општинској управи у времену од 07:30 до 15:30 сваког радног дана и у нерадне дане од 10 до 14 часова, најкасније до дана закључења бирачког списка 13.марта 2021.године.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме имају то право и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/, уношењем података о јединственом матичном броју.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Данило Пантић

Назад
Конкурс за доделу јавних признања и награда
Напред
Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2021. години
Изборник