Konkurs za dodelu javnih priznanja i nagrada

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 40.stav 1. tačka 62. Statuta opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/2019) i člana 3, 5 i 15. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja i nagrada opštine Kosjerić koja se dodeljuje povodom dana opštine 7. marta, Komisija za dodelu javnih priznanja i nagrada opštine Kosjerić

O B A V E Š T A V A

Skupština opštine Kosjerić, na sednici 8. februara 2014. godine, donela je Odluku o ustanovljenju javnih priznanja i nagrada opštine Kosjerić. Tekst Odluke možete videti na zvaničnom sajtu opštine Kosjerić ili ga preuzeti u kancelariji broj 26.Na osnovu nove Odluke skupštinska Komisija za dodelu javnih priznanja i nagrada opštine Kosjerić je raspisala konkurs.
Sva pravna i fizička lica, druge organizacije i udruženja građana mogu dostaviti svoje predloge za dodelu javnih priznanja i nagrada.
Javna priznanja opštine Kosjerić dodeljuju se kolektivima i pojedincima za postignute rezultate u radu u oblasti privrede, društvenih delatnosti, nauke, kulture, umetnosti i drugim oblastima javnog života.
Javno priznanje može se dodeliti i istaknutim ličnostima ili kolektivima iz drugih sredina za doprinos razvoju opštine Kosjerić i zasluge na unapređenju saradnje sa Opštinom.
Obrazloženi predlozi podnose se opštinskoj pisarnici opštine Kosjerić, kancelarija u prizemlju do 12. februara 2021. godine, do 15,30. sati.
Nelagovremeni i neobrazloženi predlozi neće se razmatrati.

KOMISIJA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA
OPŠTINE KOSJERIĆ

Nazad
Javni konkurs za popunjavanje položaja – Načelnik opštinske uprave
Napred
Izlaganje na javni uvid jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Kosjerić
Izbornik