Izbori za članove Saveta mesne zajednice Brajkovići

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 74. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014, 101-2016 dr-zakon i 47/2018), člana 118. stav 4. Statuta opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/19) i člana 15. Odluke o mesnim zajednicama opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/18), predsednik Skupštine opštine Kosjerić raspisuje

I Z B O R E
ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE BRAJKOVIĆI

  1. RASPISUJU SE izbori za članove saveta MZ Brajkovići;
  2. Izbori će biti održani 4. avgusta 2019. godine;
  3. Izbore će sprovesti Izborna komisija za sprovođenje izbora članova saveta mesne zajednice;
  4. Izbori će se sprovesti uskladu sa Odlukom o o mesnim zajednicama opštine Kosjerić, Statutom opštine Kosjerić i Statutom mesne zajednice Brajkovići;
  5. Odluku objaviti na sajtu Opštine Kosjerić, Službenom listu opštine Kosjerić, lokalnom mediju, oglasnim tablama Opštine i MZ Brakovići.

U Kosjeriću, dana 20. juna 2019. godine.

Predsednik Skupštine, 
Ivan Likić

Konačne rezultate izbora za Savet MZ Brajkovići možete preuzeti OVDE

Rešenje o zakučenju biračkog spiska možete preuzeti OVDE.
Obrasce i obaveštenja u vezi izbora možete pruzeti OVDE

Nazad
Javni poziv za učešće na licitaciji – stanovi
Napred
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2020. godinu
Izbornik