Nabavka usluga izrade projektno tehničke dokumentacije (Idejnog rešenja, Idejnog projekta sa tehničkom kontrolom i Projekta za izvođenje) za atmosfersku kanalizaciju u „Školaskoj bašti“ u Kosjeriću, faza 1 i faza 2

Kategorija: Javne nabavke

Poziv za dostavljanje ponude možete preuzeti OVDE.

Obrazac ponude možete preuzeti OVDE.

Obrazac izjave o ispunjavanju uslova možete preuzeti OVDE.

Način vrednovanja ponude možete preuzeti OVDE.

Projektni zadatak možete preuzeti OVDE.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE.

 

Nazad
Nabavka toplih napitaka za posluživanje
Napred
Nabavka usluga izrade projektno tehničke dokumentacije (idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje i hidrološke studije) za regulaciju rečnog korita dela Dubničkog potoka u opštini Kosjerić
Izbornik