2.2.19/2017 Nabavka usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju sekundarne fekalne kanalizacije u naselju Kruševlje od ulice Bare do ulice 12. Nove u opštini Kosjerić

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU SEKUNDARNE FEKALNE KANALIZACIJE U NASELjU KRUŠEVLjE OD ULICE BARE DO ULICE 12. NOVE U OPŠTINI KOSJERIĆ
Javna nabavka broj 2.2.19/2017

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda u ponovljenom postupku možete preuzeti OVDE.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Projektni zadatak možete preuzeti OVDE

Nazad
2.2.16/2017 Nabavka usluga stručnog nadzora – regulacija reke Sečice
Napred
2.2.18/2017 Nabavka usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju postojeće fekalne kanalizacije na potesu od železničke pruge do izliva u reku Kladorobu, u dužini od 300m, u naselju Lugovi u opštini Kosjerić
Izbornik