2.2.18/2017 Nabavka usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju postojeće fekalne kanalizacije na potesu od železničke pruge do izliva u reku Kladorobu, u dužini od 300m, u naselju Lugovi u opštini Kosjerić

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU POSTOJEĆE FEKALNE KANALIZACIJE NA POTESU OD ŽELEZNIČKE PRUGE DO IZLIVA U REKU KLADOROBU, U DUŽINI OD 300m, U NASELjU LUGOVI U OPŠTINI KOSJERIĆ
Javna nabavka broj 2.2.18/2017

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE.

Poziv za podnošenje ponuda u ponovljenom postupku možete preuzeti OVDE.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE.
Obrazac izjave o ispunjenosti uslova možete preuzeti OVDE.
Model ugovora možete preuzeti OVDE.
Projektni zadatak možete preuzeti OVDE.

Nazad
2.2.19/2017 Nabavka usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju sekundarne fekalne kanalizacije u naselju Kruševlje od ulice Bare do ulice 12. Nove u opštini Kosjerić
Napred
2.1.10/2018 Nabavka materijala za zimsko održavanje puteva
Izbornik