2.1.10/2018 Nabavka materijala za zimsko održavanje puteva

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA MATERIJALA ZA ZIMSKO ODRŽAVANjE PUTEVA
Javna nabavka broj 2.1.10/2018

P1. Nabavka industrijske soli za zimsko održavanje puteva

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE
Obrazac strukture cena možete preuzeti OVDE.
Model ugovora možete preuzeti OVDE

P2. Nabavka mlevenog kamenog agregata za zimsko održavanje puteva

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE
Obrazac strukture cena možete preuzeti OVDE.
Model ugovora možete preuzeti OVDE.

Nazad
2.2.18/2017 Nabavka usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju postojeće fekalne kanalizacije na potesu od železničke pruge do izliva u reku Kladorobu, u dužini od 300m, u naselju Lugovi u opštini Kosjerić
Napred
2.1.13/2018, 2.1.2/2018, 2.1.1./2018, 2.1.3/2018 i 2.1.1/2018 Nabavka kancelarijskog materijala
Izbornik