2.2.1/2017 Nabavka usluge izrade protokolarnih mapa

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA USLUGE IZRADE PROTOKOLARNIH MAPA
Nabavka broj 2.2.1/2017

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Specifikaciju usluge možete preuzeti OVDE
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE.
Model ugovora možete preuzeti OVDE. 

Nazad
2.2.8/2017 Nabavka TV usluga
Napred
2.1.2/2017, 2.1.1/2017, 2.1.1/2017, 2.1.3/2017 Nabavka cvetnih aranžmana
Izbornik