2.1.2/2017, 2.1.1/2017, 2.1.1/2017, 2.1.3/2017 Nabavka cvetnih aranžmana

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA CVETNIH ARANŽMANA
Nabavka broj 2.1.2/2017, 2.1.1/2017, 2.1.1/2017 i 2.1.3/2017

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Specifikaciju cvetnog aranžmana možete preuzeti OVDE.
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE
Model ugovora možete preuzeti OVDE

Nazad
2.2.1/2017 Nabavka usluge izrade protokolarnih mapa
Napred
08/I/2017 Nabavka usluga čišćenja i održavanja prostorija koje su na korišćenju TSOOK
Izbornik