2.2.1/2017 Nabavka usluga štampanja

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA USLUGA ŠTAMPANjA
Nabavka broj 2.2.1/2017

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE
Model ugovora možete preuzeti OVDE
Specifikaciju usluge možete preuzeti OVDE
Prilog možete preuzeti OVDE.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Nazad
1.2.16/2016 Nabavka usluga izrade i održavanja elektronske pisarnice
Napred
2.2.1/2017 Nabavka radijskih usluga
Izbornik