1.2.16/2016 Nabavka usluga izrade i održavanja elektronske pisarnice

Kategorija: Javne nabavke

Nabavka usluga izrade i održavanja elektronske pisarnice
Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka broj 1.2.16/2016

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Pitanja i odgovore u vezi nabavke možete preuzeti OVDE.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Nazad
2.1.3/2016 Radova na postavljanju cevne mreže klimatizacije u delu zgrade Opštinske uprave u Kosjeriću
Napred
2.2.1/2017 Nabavka usluga štampanja
Izbornik