2.1.2/2018 Набавка пакетића за школску славу Свети Сава

Категорија: Јавне набавке

НАБАВКА ПАКЕТИЋА ЗА ШКОЛСКУ СЛАВУ СВЕТИ САВА
Јавна набавка број 2.1.2/2018

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ
Образац понуде можете преузети ОВДЕ
Образац структуре цена можете преузети ОВДЕ
Модел уговора можете преузети ОВДЕ

Назад
2.1.9/2018 Набавка материјала за потребе одржавања хигијене
Напред
1.1.1/2018, 1.1.1/2018, 1.1.1/2018, 1.1.1/2018 и набавка 2.1.2/2018 Набавка горива и материјала за саобраћај за потребе општине Косјерић
Изборник