2.1.9/2018 Nabavka materijala za potrebe održavanja higijene

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA MATERIJALA ZA POTREBE ODRŽAVANjA HIGIJENE
Javna nabavka broj 2.1.9/2018

Odluku o obustavi postupka možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE
Obrazac strukture cena možete preuzeti OVDE
Model ugovora možete preuzeti OVDE

Nazad
2.1.13/2018, 2.1.2/2018, 2.1.1./2018, 2.1.3/2018 i 2.1.1/2018 Nabavka kancelarijskog materijala
Napred
2.1.2/2018 Nabavka paketića za školsku slavu Sveti Sava
Izbornik