1.2.5/2017 Nabavka usluga stručnog nadzora – ambulanta na Vardi

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA SANACIJI KROVNE KONSTRUKCIJE NA SANIRANjU ENERGETSKIH GUBITAKA OBJEKTA DOMA ZDRAVLjA „DR DIMITRIJE PITOVIĆ“ IZ KOSJERIĆA – AMBULANTE U VARDI
Javna nabavka broj 1.2.5/2017

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Nazad
08/I/2017 Nabavka usluga čišćenja i održavanja prostorija koje su na korišćenju TSOOK
Napred
1.3.8/2017 Nabavka radova na sanaciji ambulante u Vardi
Izbornik