1.3.8/2017 Nabavka radova na sanaciji ambulante u Vardi

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA RADOVA NA SANACIJI AMBULANTE U VARDI
Nabavka broj 1.3.8/2017

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Izmenjenu konkursnu dokumentaciju (produženje roka) možete preuzeti OVDE.
Izmenjenu konkursnu dokumentaciju (izmenjen kadrovski kapacitet) možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Nazad
1.2.5/2017 Nabavka usluga stručnog nadzora – ambulanta na Vardi
Napred
1.1.1/2017, 1.1.1/2017, 1.1.1/2017, 1.1.1/2017 i 2.1.2/2017 Javna nabavka goriva i materijala za saobraćaj za potrebe opštine Kosjerić
Izbornik