1.1.1/2017, 1.1.1/2017, 1.1.1/2017, 1.1.1/2017 i 2.1.2/2017 Javna nabavka goriva i materijala za saobraćaj za potrebe opštine Kosjerić

Kategorija: Javne nabavke

JAVNA NABAVKA DOBARA
Nabavka goriva i materijala za saobraćaj za potrebe opštine Kosjerić

1. Nabavka goriva i materijala za saobraćaj za potrebe predsednika opštine
Javna nabavka male vrednosti broj 1.1.1/2017

2. Nabavka goriva za potrebe Opštinskog veća
Javna nabavka male vrednosti broj 1.1.1/2017

3. Nabavka goriva za potrebe Skupštine opštine
Javna nabavka male vrednosti broj 1.1.1/2017

4. Nabavka goriva i materijala za saobraćaj za potrebe Opštinske uprave
Javna nabavka male vrednosti broj 1.1.1/2017

5. Nabavka goriva za potrebe Opštinskog pravobranilaštva
Javna nabavka male vrednosti broj 2.1.2/2017

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Nazad
1.3.8/2017 Nabavka radova na sanaciji ambulante u Vardi
Napred
1.3.10/2016 Radovi na sanaciji krova na zgradi opštine u Kosjeriću
Izbornik