ROKOVNIK ZA OBAVLjANjE IZBORNIH RADNjI U POSTUPKU IZBORA ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI

Kategorija: Izbori 2022

Na osnovu Odluke o mesnim zajednicama opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 9/22), Komisija za sprovođenje izbora za članove mesnih zajednica na sednici održanoj dana 31.05.2022. godine utvrdila je

ROKOVNIK ZA OBAVLjANjE IZBORNIH RADNjI U POSTUPKU IZBORA ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI

  1. Rokovi za vršenje izbornih radnji su sledeći:

 

Red.
Br.
Radnja Rok
1. Propisivanje, rokovnika i obrazaca za sprovođenje izbornih radnji i stavljanje na raspolaganje javnosti i utvrđivanje obrazaca za sprovođenje izbora

 

 

31.05.2022.

2. Podnošenje kandidature za članove saveta Najkasnije 15 dana, pre dana održavanja izbora, odnosno do 17.06.2022.
3. Proglašenje kandidature u roku od 48 časova od prijema kandidature, ako ispunjava uslove
4. Povlačenje kandidature Do dana utvrđivanja zbirne liste kandidata
5. Utvrđivanje i objavljivanja zbirne liste kandidata Najkasnije 10 dana pre dana održavanja izbora, odnosno do 22.06.2022. godine do 24 časa
6. Određivanje i objavljivanje biračkih mesta Najkasnije 20 dana pre održavanja izbora, odnosno do 13.06.2022.
7. Obaveštavanje građana da mogu izvršiti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska  

Od 31.05.2022.

8. Uvid u birački spisak Od 31.05.2022
9. Zahtev opštinskoj upravi za donošenje rešenja o upisu u birački spisak odnosno o promeni u biračkom spisku Do zaključenja biračkog spiska, odnosno 5 dana pre dana izbora
10. Zaključenje biračkog spiska 28.06.2022.godine
 

11.

 

Dostavljanje rešenja o zaključenju biračkog spiska komisiji

 

28.06.2022.godine

12. Objavljivanje ukupnog broja birača Danom dostavljanja rešenja, odnosno 28.06.2022.
13. Dostavljanje komisiji overenih izvoda iz biračkog spiska Po zaključenju biračkog spiska
14. Prijem u komisiji rešenja o promenama u biračkom spisku po zaključenju biračkog spiska Do 48 sati pre dana održavanja izbora
15. Obaveštenje biračima o danu i vremenu održavanja izbora putem sredstava javnog informisanja Najkasnije 5 dana pre dana izbora, odnosno 28.06.2022.
16. Primopredaja izbornog materijala biračkim odborima Najkasnije 48 časova pre dana održavanja izbora

 

17. Otvaranje biračkog mesta i glasanje 03.07.2022. godine

od 7 do 20 časova

18. Utvrđivanje rezultata glasanja na biračkom mestu i dostavljanje izbornog materijala komisiji U roku od 12 časova od zatvaranja biračkog mesta
19. Utvrđivanje rezultata izbora od strane komisije U roku od 48 časova od zatavaranja biračkog mesta
20. Objavljivanje rezultata izbora Odmah po utvrđivanju, odnosno čim to bude faktički moguće
 

21.

 

Uvid kandidata članova saveta u zapisnik sa biračkog mesta

U roku od 12 časova od dostavljanja materijala Izbornoj komisiji od strane biračke komisije
 

22.

 

Podnošenje prigovora komisiji

U roku od 24 časa od dana kad je doneta odluka, izvršena radnja ili učinjen propust
23. Donošenje i dostavljanje rešenja po prigovoru u roku od 48 časova od prijema prigovora
24. Prigovor drugostepenoj izbornoj komisiji protiv odluke komisije U roku od 24 časaova od dostavljanja rešenja
25.

 

Dostavljanje svih potrebnih podataka i spisa za odlučivanje  Drugostepenoj izbornoj komisiji od strane komisije Najkasnije u roku od 12 časova
26. Donošenje odluke po prigovoru drugostepenoj komisiji U roku od 48 časova od dana prijema prigovora sa spisima
 

27.

 

 

 

Izdavanje uverenja

 

 

Po konačnom utvrđivanju rezultata izbora, a najkasnije u roku od 48 sati od utvrđivanja izbora

 

 

 

  1. Prijava prisustva posmatrača za praćenje rada biračke komisije u izbornom danu može se izvršiti najkasnije 5 dana pre dana održavanja izbora, odnosno do 28.06.2022. godine, od strane svakog potvrđenog kandidata za člana Saveta mesne zajednice, o njihovom trošku
  2. Ovaj rokovnik objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kosjerić i „Službenom listu opštine Kosjerić“

Preuzmite rokovnik OVDE.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA
MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE KOSJERIĆ
Dana: 31.05.2022. godine, broj 013-146/2022  Kosjerić

PREDSEDNIK KOMISIJE
Miroljub Kosorić

Nazad
Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesne zajednice Radanovci
Napred
ODLUKA O OBRASCIMA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI
Izbornik