ODLUKA O OBRASCIMA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI

Kategorija: Izbori 2022

Na osnovu člana 42. Odluke o mesnim zajednicama na području opštine Kosjerić („Službeni glasnik opštine Kosjerić“, br. 9/22) i Odluke o raspisivanju izbora za članove Saveta mesne zajednice Radanovci („Službeni glasnik opštine Kosjerić“, br. 10/22), Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Kosjerić na sednici održanoj dana 31.05.2022. godine, donela je

 

O  D  L  U  K  U
O OBRASCIMA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI

 

Član 1

Ovom Odlukom propisuju se obrasci za sprovođnje izbora za članove Saveta mesnie zajednice Radanovci, raspisanih za 03. 07.2022. godine.

Član 2

Pojedine radnje pri sprovođenju navedenih izbora za članove Saveta mesne zajednice  Radanovci vršiće se prema obrascima koji su sastavni deo ove odluke i to:

  • Obrazac MZ – 1 Izjava birača da podržava izbornu kandidata za člana saveta mesne zajednice Radanovci,, raspisanim za 07.2022. godine
  • Obrazac MZ – 2 Prijavu kandidature za člana Saveta Mesne zajednice, na izborima članova Saveta mesne zajednice Radanovci, raspisanim za 07.2022. godine

Član 3

      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Preuzmite obrazac MZ-1 OVDE.
Preuzmite obrazac MZ-2 OVDE.
Preuzmite obrazac MZ-4 OVDE.
Preuzmite obrazac MZ-5 OVDE.

 

Broj :
Dana  31.05.2022.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Miroljub Kosorić 

Nazad
ROKOVNIK ZA OBAVLjANjE IZBORNIH RADNjI U POSTUPKU IZBORA ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI
Napred
UPUTSTVO ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI, OPŠTINA KOSJERIĆ, RASPISANIM ZA 03.07.2022. GODINE
Izbornik