РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА

Категорија: Избори 2022

Број 208-27/2022
29.06.2022. године
К О С Ј Е Р И Ћ

На основу Члана 17. и 24. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и  99/2011) и главе VII. Тачка 13. Упутства за спровођење Закона о бирачком списку („Службени гласник РС“ број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022) и Члана 64. Одлуке о месним заједницама општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић број 9/2022) начелник Општинске управе општине Косјерић доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА

I

Закључује се део јединственог бирачког списка за подручје општине Косјерић дана 28.06.2022. године у 24 часа.

II

Утврђује се да је на бирачком месту Радановци уписано 264 бирача.

III

Бирачки списак служи за гласање за чланове Савета Месне заједнице Радановци.

IV

Решење доставити Комисији за спровођење избора чланова Савета Месних заједница и објавити у Службеном листу општине Косјерић и на званичној интернет страници општине Косјерић.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ с.р.
 Гордана Гвозденовић

Назад
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДАНОВЦИ, РАСПИСАНЕ ЗА 03.07.2022. ГОДИНЕ
Напред
Решење о усвајању образаца
Изборник