Rešenje o usvajanju obrazaca

Kategorija: Izbori 2022

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA KOSJERIĆ
Izborna komisija za sprovođenje izbora
za članove Saveta mesnih zajednica
Broj: 013-146-22/2022
Datum: 29.06.2022. godine

Na osnovu člana 28. Odluke o mesnim zajednicama na području opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, br. 9/22) i člana 13. Uputstva za sprovođenje izbora za članove Saveta mesne zajednice Radanovci, opština Kosjerić, raspisanih za 03.07.2022. godine („Službeni list opštine Kosjerić“, br. 12/22) , Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica, na sednici održanoj dana 29.06.2022. godine, donela je

REŠENjE

o obrascima za sprovođenje izbora za članove Saveta mesne zajednice Radanovci

Član 1.

Ovim rešenjem se propisuju obrasci za neposredno sprovođenje izbora za članove Saveta mesne zajednice Radanovci, raspisanih za 03.07.2022. godine.

Član 2.

Pojedine radnje pri neposrednom sprovođenju izbora za članove Saveta mesne zajednice Radanovci, vršiće se prema obrascima koji su sastavni deo ovog rešenja, i to:

  • Obrazac MZ – 6 – Kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije ;
  • Obrazac MZ – 7 – Glasački listić ;
  • Obrazac MZ – 8 – Potvrda o biračkom pravu za glasanje van biračkog mesta;
  • Obrazac MZ – 9 – Prijava domaćih/stranih posmatrača za praćenje rada organa za sprovođenje izbora;
  • Obrazac MZ – 10 – Zapisnik o primopredaji izbornog materijala pre glasanja;
  • Obrazac MZ – 11 – Zapisnik o radu biračkog odbora na sprovođenju glasanja i utvrđivanju rezultata glasanja;
  • Obrazac MZ – 12 – Zapisnik o primopredaji izbornog materijala posle glasanja;
  • Obrazac MZ – 13 – Zapisnik o radu izborne komisije na utvrđivanju rezultata;
  • Obrazac MZ – 14 – Uverenje o izboru za člana saveta mesne zajednice.

Član 3.

Obrasci iz člana 2. ovog rešenja su sastavni deo ovog rešenja.

Član 4.

Obrasci iz člana 2. ovog rešenja biće odštampani u štampariji „Karaklajić“, Ivana Stefanović, preduzetnik, Kosjerić, koja će uslugu štampanja pomenutih obrazaca izvršiti besplatno.

Član 5.

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE s.r.
Miroljub Kosorić

Nazad
REŠENjE O ZAKLjUČENjU BIRAČKOG SPISKA
Napred
Zapisnik sa trinaeste sednice Komisije za sprovođenje izbora za Savet mesnih zajednica
Izbornik