Zapisnik sa trinaeste sednice Komisije za sprovođenje izbora za Savet mesnih zajednica

Kategorija: Izbori 2022

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA KOSJERIĆ
Komisija za sprovođenje izbora
za Savet mesnih zajednica
Broj: 013-146-23/2022
Datum: 03.07.2022. godine

Z A P I S N I K

Sa trinaeste sednice Komisije za sprovođenje izbora za Savet mesnih zajednica održane u Kosjeriću dana 03.07.2022. godine sa početkom u  20 časova. U skladu sa Odlukom o mesnim zajednicama, Uputstvom za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica i Statutom opštine Kosjerić, Komisija za sprovođenje izbora za savet mesnih zajednica utvrdila je sledeće:

Na izborima za članove Saveta mesne zajednice Radanovci upisano je 264 birača.
Broj birača koji je glasao je 171 ili 64,77%.
Važećih listića je 167, nevažećih listića je 4 što znači da je ukupan broj upotrebljenih listića 171.

Utvrđeni konačni rezultati po predatim kandidaturama su sledeći:

Red.

br.

 

Ime i prezime

Broj glasova Procenat

glasova

1. Dragan Raković 27 15,78
2. Đorđe Vukosavljević 16 9,35
3. Milijan Raković 12 7,01
4. Slavko Matović 10 5,84
5. Milun Stevanović 6 3,50
6. Obrad Jakovljević 139 81,28
7. Dragan Sandić 11 6,43
8. Milan Petrović 121 70,76
9. Vladimir Munjić 137 80,11
10. Dragan M. Mijailović 117 68,42
11. Slobodan Bogićević 135 78,94
12. Radovin Sandić 11 6,43
13. Aleksandar Antonijević 124 72,51
14. Slaviša Nikolić 103 60,23
15. Milovan Milošević 15 8,77

Na osnovu postignutih izbornih rezultata i Člana 55. Stav 1. Tačka 10. Statuta opštine Kosjerić, Komisija za sprovođenje izbora za Savet mesnih zajednica utvrdila je sledeću listu članova Saveta mesne zajednice Radanovci:

Red.

Br.

 

Ime i prezime

 

Broj glasova

1. Obrad Jakovljević 139
2. Vladimir Munjić 137
3. Slobodan Bogićević 135
4. Aleksandar Antonijević 124
5. Milan Petrović 121
6. Dragan M. Mijailović 117
7. Slaviša Nikolić 103
8. Dragan Raković 27
9. Đorđe Vukosavljević 16

 

Komisija za sprovođenje izbora za Savet mesnih zajednica će po utvrđivanju i objavljivanju rezultata svim kandidatima izdati Uverenje o izboru za člana Saveta mesne zajednice Radanovci.

Nije bilo primedbi na zapisniku i sav materijal je uredno predat Komisiji.
Sednica je završena u 22 časa i 30 minuta.
Ovaj zapisnik objaviti u Službenom listu opštine Kosjerić i na zvaničnoj internet stranici.

 

Broj 013-146-23/2022
Datum 03.07.2022. godine
Komisija za sprovođenje izbora
Za Savet mesnih zajednica u Kosjeriću

PREDSEDNIK KOMISIJE s.r.
Miroljub Kosorić

Preuzmite zapisnik OVDE.

Nazad
Rešenje o usvajanju obrazaca
Izbornik