REŠENjE O ZAKLjUČENjU BIRAČKOG SPISKA

Kategorija: Izbori 2022

Broj 208-27/2022
29.06.2022. godine
K O S J E R I Ć

Na osnovu Člana 17. i 24. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ broj 104/2009 i  99/2011) i glave VII. Tačka 13. Uputstva za sprovođenje Zakona o biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ broj 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 i 16/2022) i Člana 64. Odluke o mesnim zajednicama opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić broj 9/2022) načelnik Opštinske uprave opštine Kosjerić donosi

REŠENjE
O ZAKLjUČENjU BIRAČKOG SPISKA

I

Zaključuje se deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Kosjerić dana 28.06.2022. godine u 24 časa.

II

Utvrđuje se da je na biračkom mestu Radanovci upisano 264 birača.

III

Birački spisak služi za glasanje za članove Saveta Mesne zajednice Radanovci.

IV

Rešenje dostaviti Komisiji za sprovođenje izbora članova Saveta Mesnih zajednica i objaviti u Službenom listu opštine Kosjerić i na zvaničnoj internet stranici opštine Kosjerić.

 

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE s.r.
 Gordana Gvozdenović

Nazad
REŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI, RASPISANE ZA 03.07.2022. GODINE
Napred
Rešenje o usvajanju obrazaca
Izbornik