Boračko invalidska zaštita i zaštita civilnih invalida rata

Ovlašćeno lice: Jelena Marković jelena.markovic@kosjeric.rs

Pravilnik o legitimaciji preuzmite OVDE.

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica preuzmite OVDE.

Zahtev za borački dodatak preuzmite OVDE.

Zahtev za utvrđivanje statusa borca preuzmite OVDE.

Izbornik