Saopštenje Centra za socijalni rad Kosjerić

Kategorija: Aktuelnosti

U skladu sa zdravstvenim preporukama, a imajući u vidu Odluku o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 29/20), Centar za socijalni rad Kosjerić će do daljnjeg zahteve primati putem telefona na broj 031/782-541 svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
Kako bi se i u novonastalim okolnostima vezanim za trenutnu epidemiološku situaciju svim građanima pružila blagovremena i kvalitetna socijalna i porodično-pravna zaštita iz delokruga rada ove ustanove, građani svoje zahteve po raznim osnovama mogu podnositi Centru za socijalni rad Kosjerić i elektronskim putem na e-mail: kosjeric.csr@minrzs.gov.rs nakon čega će u toku postupka ukoliko se za to ukaže potreba biti pisanim ili telefonskim putem pozivani.
Upravni akti po zahtevima stranaka u vidu rešenja, potvrda, uverenja i slično, podnosiocima zahteva biće dostavljani putem pošte na kućnu adresu.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ

Nazad
Dodatne mere na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja
Napred
Obaveštenje o prekidu neposrednog rada sa strankama u Opštinskoj upravi Kosjerić
Izbornik