Dodatne mere na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja

Kategorija: Aktuelnosti

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja koju su na osnovu člana 200. stav 5. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/2006) doneli Predsednik Republike Srbije, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade Republike Srbije, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Kosjerić na sednici održanoj 17.03.2020. godine, doneo je više N A R E D B I koje treba da doprinesu suzbijanju i gašenju epidemije CORVID-19 na teritorije opštine Kosjerić, i to:

  1. Nalaže se opštinskoj upravi opštine Kosjerić da formira KOL CENTAR sa brojem 060/82-56-377 sa dežurstvom od 08,00 do 20,00 časova.
  2. Zabranjuje se rad dečijih igraonica.
  3. Aktiviraju se predsednici i poverenici Mesnih zajednica i obavezuju da sačine spiskove lica starijih od 65 godina koja žive sama i iste dostave Štabu u roku od 2 dana.
  4. Svi potrebni resursi javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Opština Kosjerić stavljaju se na raspolaganje Štabu za vanredne situacije i obavezuju isti da u roku od dva dana dostave Štabu spisak raspoloživih lica osim kojima odobre plaćeno odsustvo po osnovu bolesti, roditeljima maloletne dece mlađe od 12 godina i starijih od 60 godina i spisak vozila.
  5. Dopunjuje se tačka 6. Naredbe od 16.03.2020. godine i glasi:
    Naređuje se direktnim i indirektnim korisnicima budžeta da u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima omoguće zaposlenima rad od kuće, a zaposlena lica koji su roditelji maloletne dece do 12 godina starosti (jednom roditelju), hronično bolesnim i starijim od 60 godina, omogući plaćeno odsustvo, a ostalim pravnim i fizičkim licima izdaje se P R E P O R U K A da postupe isto.
  6. ZUTR „Pekara kod Venjera“, ul. Karađorđeva 3, vl. Aleksandar Radojičić, mora uskladiti svoj rad sa merama Vlade Republike Srbije poštujući sve sanitarno-higijenske uslove. Ugostiteljska delatnost ograničena je u vremenu od 08,00 do 20,00 časova NAREDBOM od 16.03.2020. godine.

Apeluje se na građane opštine Kosjerić da poštuju mere donete na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja.

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
Broj: 87-4/2020
Datum: 17.03.2020. godine
K o s j e r i ć

KOMANDANT ŠTABA,
Žarko Đokić

Mere na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja Vlade Republike Srbije možete pogledati na sajtu Vlade OVDE.

Nazad
Mere na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja
Napred
Saopštenje Centra za socijalni rad Kosjerić
Izbornik