Obaveštenje o prekidu neposrednog rada sa strankama u Opštinskoj upravi Kosjerić

Kategorija: Aktuelnosti

Na osnovu člana 26. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 13/2016), a u skladu sa Odlukom o uvođenju vanrednog stanja Predsednika Republike Srbije i mera Vlade Republike Srbije donetih na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja, a u cilju prevencije širenja epidemije CORVID-19, načelnik Opštinske uprave opštine Kosjerić, donosi

O B A V E Š T E Nj E

  1. Prekida se neposredni rad sa strankama u Opštinskoj upravi opštine Kosjerić od 19.03.2020. godine.
  2. Rad sa strankama će se odvijati na sledeći način:
    – putem telefona sa zaposlenima u Opštinskoj upravi (brojevi telefona se nalaze na sajtu Opštine Kosjerić – www.kosjeric.rs;
    – putem e-mail adresa zaposlenih koje su objavljene na sajtu opštine Kosjerić;
    – predajom zahteva u kutije koje će biti postavljene ispred prijemne kancelarije. Molimo podnosioce zahteva da prilikom podnošenja istih navedu potpune podatke (adresa, broj telefona ili elektronska adresa).
  3. Zaposleni u Opštinskoj upravi će putem telefona ili elektronske adrese obaveštavati podnosioca zahteva o toku postupka.
  4. Upravni akti doneti po zahtevu stranke ili obaveštenja bići dostavljeni poštom na kućnu adresu.

Sve potrebne informacije u vezi sa zahtevima stranaka mogu se dobiti na telefone ili elektronske adrese.

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE,
Slavica Petrović

Nazad
Saopštenje Centra za socijalni rad Kosjerić
Napred
Dodatne mere na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja od 19.03.2020. godine
Izbornik