Opštinsko veće opštine Kosjerić, odlučujući o predlogu Komisije za dodelu studentskih stipendija opštine Kosjerić

Kategorija: Aktuelnosti

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA KOSJERIĆ
OPŠTINSKO VEĆE
Br: 67-64/2023
22.11.2023. godine
K O S E R I Ć

Opštinsko veće opštine Kosjerić, odlučujući o predlogu Komisije za dodelu studentskih stipendija opštine Kosjerić, na osnovu člana11.  Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije opštine Kosjerić broj 67-17/2023 od 02.10.2023.godine, člana 9. Pravilnika o o uslovima za ostvarivanje prava na opštinsku stipendiju broj 67-18/2023 od 02.10.2023.godine, na osnovu Konkursa za dodelu studentskih stipendija  za školsku 2023/2024 godinui usvojene  rang liste kandidata od strane Komisije za dodelu studentskih stipendija , na sednici održanoj dana 22.11.2023.godine donosi

O D L U K U

  1. DODELjUJU SE stipendije za svih 16 (šesnaest) kandidata sa rang liste kandidata koji su konkurisali za opštinsku stipendiju i 1 ( jednog) kandidata sa rang liste kandidata sa hendikepom, koju je dana15.11.2023. godine sačinila Komisija za dodelu studentskih stipendija, a koja je sastavni deo ove odluke jer ukupno 17 kandidata ispunjava uslove iz Konkursa za dodelu studentske stipendije za školsku 2023/2024 godinu.
  2. Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „ Sl.listu opštine Kosjerić“

O b r a z l o ž e nj e

Po raspisanom konkursu Komisije za dodelu studentskih stipendija opštine Kosjerić za školsku 2023/2024.godinu na oglas su se javila ukupno 20 kandidata.

Od 20 prijavljenih kandidata njih 3 neispunjavaju uslove konkursa na rang listi kandidata koji su konkurisali  jer imaju prosek ispod donje granice koja predstavlja uslov.

Komisija je oformila preliminarnu rang listu sa  rezultatima konkurdsa 08.11.2023.godine koja je objavljena na sajtu i oglasnoj tabli opštine Kosjerić na koju su nezadovoljni kandidati mogli podneti prigovor u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste.

S obzirom da je rok za prigovor istekao 11.11.2023.godine i da nije bilo podnetih prigovora, Komisija je za kandidate koji ispunjavaju uslove za dodelu opštinskih stipendija 15.11.2023. godine sačinila rang listu koju je predlažila Opštinskom veću na usvajanje.

Odluka se objavljuje na oglasnoj tabli, sajtu opštine Kosjerić i stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „ Sl.listu opštine Kosjerić“.

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Žarko Đokić

 

 

Nazad
OGLAŠAVA IZLAGANjE NA PONOVLjEN JAVNI UVID DELA NACRTA DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADA KOSJERIĆA
Napred
Obaveštenje o raspisanom trećem javnom pozivu za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini.
Izbornik